Tiltak for å redusere landbruksbyråkratiet

Dokument nr. 8:43 (2007-2008), Innst. S. nr. 183 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.04.2008 Innst. S. nr. 183 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å konkretisere omfanget av landbruksbyråkratiet i en redegjørelse til Stortinget, og om å be Regjeringen fremlegge en strategi for avbyråkratisering av landbruket ved fremleggelsen av jordbruksoppgjøret for 2008. Stortingsflertallet, bestående av AP, SV, KrF, Sp og V, vedtok å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008