Narkotikaførebygging

St.prp. nr. 35 (2007-2008), Innst. S. nr. 190 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 190 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes gitt samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om narkotikaførebygging og –informasjon (2007-2013)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2008