Regulativ for tillegg mv., vernepliktige

St.prp. nr. 67 (2007-2008), Innst. S. nr. 316 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 316 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med basis i lønnsoppgjøret for tilsatte i staten, har Stortinget enstemmig vedtatt å øke tillegg mv. for utskrevne vernepliktige i Forsvaret og sivile vernepliktige. De ulike satsene er økt med avrundet 7,3 pst. med virkning fra 1. juli 2008, og dimisjonsgodtgjøringen etter 12 månders tjenest ble økt fra kr 25 000 til kr 26 850. Tjenestetillegget til HV-innsatsstyrke for tjeneste utover 6 dager i året og godtgjøring i forbindelse med katastrofehjelp (§ 13-oppdrag), jf. HV-loven § 13, ble vedtatt regulert på samme måte som andre tjenestetillegg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008