Oslopakke 3 trinn 1

St.prp. nr. 40 (2007-2008), Innst. S. nr. 170 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2008 Innst. S. nr. 170 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får anledning å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Oslopakke 3 trinn 1. Trinn 1 gjelder muligheten til oppkreving av bompenger etter ny ordning, mens trinn 2 - som blir fremmet i i forbindelse med Nasjonal transportplan høsten 2008, vil omhandle prosjektportefølgen. Den nye ordningen vil avløse dagens bompengeordning, Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Tiltakene i bompengepakken er planlagt gjennomført over en periode på 20 år (2008-2009), og er foreslått finansiert med trafikantbetaling og statlige midler. Det lokale forslaget til Oslopakke 3 omfatter en rekke ulike veg- og kollektivprosjekt, og med en økonomisk ramme på om lag 54 mrd. kroner, derav 20 mrd. kroner til kollektivtrafikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2008