ILO-konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007-2008), Innst. S. nr. 38 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 38 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en proposisjon fra Regjeringen om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr.186 om sjøfolks arbeids-og levevilkår. Stortingets flertall, alle unntatt FrP, har sluttet seg til en ratifikasjon av konvensjonen.FrP fremmet forslag om en utsettelse av ratifikasjonen og om at det tas kontakt med andre europeiske skipsfartsnasjoner for å søke å få til et samordnet arbeid i forhold til gjennomføring av et nytt regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008