Innføre rett til et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende

Dokument nr. 8:52 (2007-2008), Innst. S. nr. 199 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Helge Kongshaug, Lars Sponheim, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 199 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gått i mot et forslag fra Venstre om å innføre rett til et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008