Endre kriteriene for riksvegferjer

Dokument nr. 8:57 (2007-2008), Innst. S. nr. 193 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg, Thore A. Nistad Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 193 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å endre klassifiseringskriteriene for ferjesamband i Kragerø og på Randsfjorden, har Stortinget vedtatt å be Regjeringen om at det i forbindelse med forvaltningsreformen foretas en helhetlig gjennomgang av ansvarsfordelig for ferjedriften, og sørge for at fylkene/regionene får ansvar for aktuelle ferjestrekninger i Kragerø og Randsfjorden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008