Gjøre Innovasjon Norges virkemidler landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere

Dokument nr. 8:60 (2007-2008), Innst. S. nr. 198 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 198 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har, mot stemmene til FrP, H og V, forkastet et forslag fra Frp om i større grad å gjøre Innovasjon Norges virkemidler landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008