Bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Frei

St.prp. nr. 41 (2007-2008), Innst. S. nr. 184 (2007-2008)

Vedtak 432

Bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til bygging av E39 Knutset- Høgset og rv 70 Brunneset-Øygarden. Vilkårene framgår av St.prp. nr. 41 (2007-2008) og Innst. S. nr. 184 (2007-2008).

Vedtak 433

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.