Omorganisering av etaten Kystverket til statlig selskap

Dokument nr. 8:79 (2007-2008), Innst. S. nr. 243 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. S. nr. 243 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiets om å organisere etaten Kystverket som statlig selskap eller statsaksjeselskap mv., ble ikke tatt til følge av Stortinget. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2008