Tiltak for energisparing i husholdninger og næringsbygg

Dokument nr. 8:84 (2007-2008), Innst. S. nr. 282 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Ingebrigt S. Sørfonn, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 282 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be Regjeringen legge fram for Stortinget forslag til tiltak for energisparing i husholdninger og næringsbygg, er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2008