Skjerpet strafferamme for grov konkurransekriminalitet

Dokument nr. 8:87 (2007-2008), Innst. S. nr. 258 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 258 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet i Stortinget, bestående av representantene fra AP, FrP, SV og Sp, har stemt i mot et forslag fra KrF om at den alminnelige strafferammen for brudd på konkurranseloven §10 om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak endres til fengsel inntil 6 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2008