En handlingsplan for å redusere tvang innen psykisk helsevern

Dokument nr. 8:98 (2007-2008), Innst. S. nr. 315 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Lars Sponheim, Vera Lysklætt Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 315 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gått mot et representantforslag fra Venstre om en ny handlingsplan for å redusere tvang innen psykisk helsevern. Flertallet går inn for at den eksisterende "Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern" blir supplert med ytterligere tiltak, og vedtok at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008