Representantforslag om å styrke personvernet

Dokument nr. 8:111 (2007-2008), Innst. S. nr. 167 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Inge Lønning, Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen, Trond Helleland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 167 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å styrke personvernet og sikre en forsvarlig forvaltning av personintensiv informasjon. Det ble vedtatt å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2009