Representantforslag om innføring av en årlig sykehusproposisjon

Dokument nr. 8:124 (2007-2008), Innst. S. nr. 81 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Per Egil Evensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 81 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre stemt ned et representantforslag fra Fremskrittspartiet om innføring av en årlig sykehusproposisjon. Flertallet vedtok at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2008