Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Egil Evensen og Jan-Henrik Fredriksen om innføring av en årlig sykehusproposisjon

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 27. november 2008

Harald T. Nesvik

Laila Dåvøy

leder

ordfører