Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua"

Dokument nr. 8:125 (2007-2008), Innst. O. nr. 41 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Karin S. Woldseth, Øyvind Korsberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2009 Innst. O. nr. 41 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om endring av helligdagslovgivningen og avvikling av åpningstidsbestemmelsene, herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" ble ikke bifalt mot stemmene til Fremskrittspartiet. Flere mindretallsforslag oversendes Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 24.02.2009