Representantforslag om habilitering og rehabilitering for cochlea-implanterte barn og voksne

Dokument nr. 8:128 (2007-2008), Innst. S. nr. 138 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 138 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt tre forslag fra Kristelig Folkeparti som dreier seg om tilbudet om habilitering og rehabilitering av barn og voksne som har fått operert inn et cochlea-implantat som gjør dem i stand til å oppfatte lyd. Forslagene dreier seg om en kartlegging av dette tilbudet generelt og av den tverrfaglige oppfølging barn med slikt implantat får fram til skolestart, spesielt. Videre ber Stortinget Regjeringen sikre at de som får operert inn slikt implantat, får habilitering/rehabilitering umiddelbart etter operasjon. Et forslag fra Kristelig Folkeparti om å utrede behovet for et nasjonalt kompetansesenter for umiddelbar habilitering og rehabilitering av barn som har fått slikt implantat, ble stemt ned med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009