Representantforslag om gjennomgang av skolesituasjonen til mindreårige asylsøkere bosatt i mottakssentre

Dokument nr. 8:130 (2007-2008), Innst. S. nr. 134 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 134 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget innebærer at Regjeringen bes legge frem en sak for Stortinget med en grundig gjennomgang av utfordringer skolene står overfor i møtet med asylbarn bosatt i mottakssentre. Stortinget besluttet å vedlegge forslaget protokollen. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2009