Representantforslag om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om nettpolitikk

Dokument nr. 8:133 (2007-2008), Innst. S. nr. 63 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Ivar Kristiansen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 63 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding med en gjennomgang av nettpolitikken i vårsesjonen 2009. Forslaget ble vedlagt protokollen. Stortinget vedtok i tillegg enstemmig å be Regjeringen om at det i forbindelse med en varslet gjennomgang av energiloven, foretas en gjennomgang av nettpolitikken - herunder investeringsinsentiver, sammenhengen mellom nett og produksjon og tilknytning av elektrisitet fra ny fornybar energiproduksjon. I tillegg skal eventuelle justeringer av gjeldende lov og regelverk gjennomføres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008