Representantforslag om en helhetlig vannkraftsatsing

Dokument nr. 8:134 (2007-2008), Innst. S. nr. 56 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Kåre Fostervold, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 56 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen fremme en stortingsmelding om norsk vannkraftpolitikk. Forslaget fikk støtte av medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, - og ble således ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008