Eit sterkt lokaldemokrati

St.meld. nr. 33 (2007-2008), Innst. S. nr. 163 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 163 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en rekke faktorer som kan styrke og utvikle lokaldemokratiet for å gjøre det enda bedre, mer legitimt og framtidsrettet. Stortingsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2009