Fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

St.prp. nr. 78 (2007-2008), Innst. S. nr. 51 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 51 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008