Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område

St.prp. nr. 81 (2007-2008), Innst. S. nr. 14 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2008 Innst. S. nr. 14 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008