Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse

St.prp. nr. 86 (2007-2008), Innst. S. nr. 9 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 15.10.2008 Innst. S. nr. 9 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i inngåelsen av samarbeidsavtalen med Europarådet om å opprette Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Wergalandssenteret skal organiseres som en stiftelse og legges til Oslo.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2008