Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Dokument nr. 12:14 (2007-2008), Innst. 212 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 212 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å innføre bestemmelser om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme i Grunnloven. Forslaget i Dokument nr. 12:14 (2007-2008) gikk ut på å innføre regler om innsettingsvedtak, slik at et flertall i Stortinget gjennom en avstemning aktivt må gi sin støtte ved etableringen av en regjering. Kombinert med dette, la forslaget opp til innføring av en rett for regjeringen til å skrive ut nyvalg og oppløse Stortinget. Oppløsningsretten ble foreslått avgrenset til situasjoner der regjeringen lider nederlag i Stortinget eller taper et mistillitsvotum. Ingen av partiene støttet forslaget, og det ble dermed ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2012