Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:14 (2007–2008)
  • Dato: 30.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
30. september 2008