Grunnlovsforslag om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår

Dokument nr. 12:21 (2007-2008), Innst. 255 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 255 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å endre Grunnloven slik at det skal være mulig for en stortingsrepresentant å si fra seg sitt verv. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010