Representantforslag om å redusere tilstrømningen til Norge av personer med grunnløse asylsøknader

Dokument nr. 8:146 (2007-2008), Innst. S. nr. 87 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.12.2008 Innst. S. nr. 87 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall ga ikke sin tilslutning til representatforslaget om å redusere tilstrømmingen til Norge av personer med grunnløse asylsøknader. Flertallet viser til at Regjeringen i høst har varslet en rekke tiltak for å redusere ankomstene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2008