Saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstaning

Dokument nr. 4:1 (2008-2009), Innst. S. nr. 75 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 75 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I meldingen fra Sivilombudsmannen rettes det blant annet kritikk mot at det tar for lang tid å behandle saker i Norsk Pasientskadeerstatning. Komiteen sier i sin innstilling at den er enig i denne kritikken. Komiteen ber Helse- og omsorgsdepartementet følge utviklingen i Norsk Pasientskadeerstatning nøye, for om nødvendig å vurdere tiltak for å sikre raskere saksbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008