Avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008

St.prp. nr. 3 (2008-2009), Innst. S. nr. 5 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.10.2008 Innst. S. nr. 5 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Regjeringen om å endre Stortingets vedtak av 27. november 2007 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetteriminen 2008. Regjeringens forslag ble vedtatt, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.10.2008