Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 14 (2008-2009), Innst. S. nr. 82 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 82 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et samlet Storting har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008