Representantforslag om reduksjon av bedriftenes administrative kostnader

Dokument nr. 8:7 (2008-2009), Innst. S. nr. 127 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Svein Flåtten, Torbjørn Hansen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.01.2009 Innst. S. nr. 127 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra Høyre om at Regjeringen bør legge fram en stortingsmelding i løpet av våren 2009 om hvordan næringslivets administrative kostnader knyttet til etterlevelse av informasjonskrav i offentlig regelverk kan reduseres. Flertallet i Stortinget, representantene fra AP, SV og SP, avviste forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009