Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 23 (2008-2009), kap. 231, Innst. S. nr. 101 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Innst. S. nr. 101 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i budsjettet for 2008 ble vedtatt enstemmig vedrørende kap 231 postene 60 og 61. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte imot for post 65 Skjønnsmidler til barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008