Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 23 (2008-2009), unntatt kap. 231, Innst. S. nr. 98 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2008 Innst. S. nr. 98 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til div justeringer av inneværende års budsjett (2008) på Kunnskapsdepartementets område.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2008