Endringer i klimakvoteloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.02.2009 Innst. O. nr. 39 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i klimakvoteloven for å imøtekomme ESAs innvendinger mot det norske kvotesystemet. - Vederlagsfri tildeling til landbaserte virksomheter skal videreføres. Endringene berører bare landbasert industri, og omhandler i hovedsak tildelingsregler for eksisterende virksomheter som ikke hadde utslipp i perioden 1998–2001, samt tildeling til virksomheter som har hatt vesentlige utvidelser etter denne basisperioden. Ingen virksomheter skal komme dårligere ut enn før. Fremskrittspartiet og Høyre fremsatte avvikende forslag, som kun fikk tilslutning fra de 2 partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.2009