Et nyskapende og bærekraftig Norge

St.meld. nr. 7 (2008-2009), Innst. S. nr. 170 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 170 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert en melding fra Regjeringen om et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen). Et enstemmig Storting besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2009