Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1992 av statens interesser i: Selskapet for industrivekstanlegg ( SIVA), Den Norske Stats Husbank, Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger ( SIFBO)

Innst. S. nr. 109 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet