Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1992 av statens interesser i: Stattre A/S, Stormøllen A/S, Statens Landbruksbank, Akvagen A/S, Statens Skogplanteskoler A/S, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter A/S

Innst. S. nr. 109 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet