Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1992 av statens interesser i: TBK AS, Garex AS, Nortelcon AS, Nortelinvest A/S, Teledialog AS, Telefinans AS, Telekatalog AS, Tele-mobil AS, Teleplus AS, Teletotal AS, Tele-TV AS, Luftfartsverkets Parkeringsanlegg AS, Ticketmaster Norge AS

Innst. S. nr. 109 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet