Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1992 av statens interesser i: Den norske stats oljeselskap A/S ( Statoil), Norsk Forsvarsteknologi A/S, A/S Kongsberg Våpenfabrikk, A/S Horten Verft under avvikling, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, A/S Olivin, Sulitjelma Bergverk A/S, Kings Bay Kull Comp. A/S, Bjørnøen A/S, Den Norske Industribank A/S, Statnett S,F Statkraft SF

Innst. S. nr. 109 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet