Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand

Dokument nr. 8:24 (2008-2009), Innst. S. nr. 178 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ivar Kristiansen, Ketil Solvik-Olsen, Peter Skovholt Gitmark, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 178 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre - om en stortingsmelding om "rikets energitilstand", som skulle omhandle forventet kraftforbruk og -produksjon i Norge, tilgangen på ulike energiteknologier og en helhetlig satsing på utvikling av energiteknologier, ble ikke bifalt. Forslaget ble støttet av et mindretall bestående av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2009