Representantforslag om bedre kvalitet i sykehus

Dokument nr. 8:29 (2008-2009), Innst. S. nr. 204 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.04.2009 Innst. S. nr. 204 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om at Regjeringen skal utarbeide en ny, helhetlig kvalitetsstrategi for sykehusene. Med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2009