Representantforslag om en strategi for å gi aktive bønder større muligheter for å eie de arealer de driver

Dokument nr. 8:31 (2008-2009), Innst. S. nr. 173 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.03.2009 Innst. S. nr. 173 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har avvist et forslag fra representanter fra Høyre om en strategi for å gi aktive bønder større muligheter for å eie de arealer de driver

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009