Endringer i midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.

Ot.prp. nr. 59 (2008-2009), Innst. O. nr. 109 (2008-2009), beslutning. O. nr. 121 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 109 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt lovendringer som innebærer at den midlertidige adgangen til å opprette egne lokaler for injisering av narkotika (sprøyterom) er blitt gjort permanent.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009