Kommuneproposisjonen 2010

St.prp. nr. 68 (2008-2009), Innst. S. nr. 345 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 345 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, regjeringspartiene, ga under behandlingen sin støtte til Regjeringens opplegg som innebærer en samlet realvekst i kommunesektoren i 2010 på mellom 5 og 6 mrd. kroner. Stortinget ga enstemmig Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å fordele 2 091 mill. kroner i skjønnsmidler for 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2009