Internasjonalisering av utdanning

St.meld. nr. 14 (2008-2009), Innst. S. nr. 202 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2009 Innst. S. nr. 202 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet internasjonalisering av utdanning på bred basis og lagt Regjeringens forslag til grunn for videre arbeid med dette. Stortinget vedtok at systemet for finansiering av internasjonale skoler skal gjennomgås, at virksomheten ved Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) evalueres, samt at nåværende støtte til Gründerskolen forlenges et år,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2009