Læreren. Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008-2009), Innst. S. nr. 185 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2009 Innst. S. nr. 185 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget går inn for at det innføres en ny og mer spesialisert grunnskolelærerutdanning. Ny rammeplan for dette skal utvikles. Regjeringen er bedt om snarest å komme tilbake til rekrutteringsutfordringene i samisk lærerutdanning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009