Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Læreren – rollen og utdanningen

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 185 (2008–2009)
  • Kildedok: St.meld. nr. 11 (2008–2009)
  • Dato: 25.03.2009
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen,
  • Sidetall: 32

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 25. mars 2009

Ine Marie Eriksen Søreide

Odd Einar Dørum

leder

ordfører