Representantforslag om en gjennomgang av reguleringer i utmark med sikte på å styrke privates rettigheter

Dokument nr. 8:33 (2008-2009), Innst. S. nr. 171 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli, Torbjørn Røe Isaksen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.03.2009 Innst. S. nr. 171 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og SP, har besluttet å vedlegge protokollen et forslag fra representanter fra Høyre om å gjennomgå reguleringer i utmark med sikte på å styrke privates rettigheter

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009